سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

معماری سیستم BMS

 
 
 
سیستم معمولاً در سه سطح دسته بندی می شود. در سطح صفر وسایل و تجهیزات ، حسگرها و اجزاء نهایی کنترل قرار
می گیرند . سیستم های M&E (ایستگاه های مهندسی و اپراتوری سیستم) در این بخش قرار دارند و از طریق ورودی و خروجی هایی به کنترلرهای یکپارچه منتقل می شوند. این انتقال ممکن است به طور مستقیم و یا از طریق تابلوهای
طراحی شده صورت گیرد.
 
اجزاء پس از خاموش شدن سیستم وجود داشته و شامل سیستمهای I/O ، کنترلرها و نرم افزارهای ارتباطی با سطح 2 می
باشد و تمامی الگوریتم های کنترلی و منطقی در این سطح انجام می شود.
 
در سطح 2 یا سطح کنترل نظارتی سطحی است که در آن ابزارهای نظارتی و مدیریت اطلاعات شامل HMI ها، سرورها، تجهیزات ذخیره سازی و ایستگاه های کاری اپراتورها و مهندسان که باید با سیستم BMS در ارتباط باشند ، قرار دارد . ارتباط بین سطح یک و دو از طریق پروتکل های استاندارد صنعتی انجام می پذیرد.
 
 
 
bms-emcobms-معماری سیستم bms-زیمنس bms-امکو bms-امکو-سیستم bms-مزایای bms-
 
 
 
 
نرم افزار کنترلی سیستم های BMS دارای قابلیت های بسیاری هستند. این نرم افزارها در سطح 3 قرار گرفته و روی
سرورهای مناسب نصب می شوند و معمولاً دارای حداقل شرایط زیر هستند:
  
 
 
1- دارای محیط گرافیکی مناسب و ساده برای کاربر عادی.
 
2- دارای مجموعه (Library) از انواع راه حل ها و برنامه ها جهت آسانی طراحی و توسعه سیستم در آینده .
 
3- دارای امکانات PM (سرویس و نگهداری) جهت راهبری سیستم در آینده بدون نیاز به تهیه نرم افزار PM مجزا.
 
4- امکان تعریف طول و عرض جغرافیایی جهت تنظیم اتوماتیک شرایط طلوع و غروب خورشید و کنترل مصرف انرژی.
 
5- امکان تعریف لایه های امنیتی دسترس به برنامه توسط کاربران متفاوت.
 
6- امکان تعریف لایه های امنیتی برای کاربران زیر سیستم های متفاوت از قبیل  Access ، HVAC ، Lighting و ….
 
7- امکان ذخیره سازی اطلاعات نرم افزار در بانکهای اطلاعاتی SQL قابل کنترل توسط Microsoft Windows .
 
8- امکان تهیه ، تنظیم و مقایسه نمودارهای مختلف عملیاتی از جمله نمودار مصرف برق و … در بازه های مختلف زمانی (Trends).
 
9- ارتباط ساده نرم افزار گرافیکی و I/O های سیستم.
 
10- امکان ذخیره سازی اطلاعات مربوط به خطاها و دیگر گزارشات تا مدت ها قبل.
 
11- امکان ردیابی و پیگیری درخت و توپولوژی شبکه BACnet توسط نرم افزار بطور Online بطوریکه در صورت
قطعی عضوی از شبکه، سیستم بطور اتوماتیک آلارم می دهد.