سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

زمینه فعالیت


 
 
 

زمینه فعالیت گروه فنی و مهندسی و بازرگانی فیضی (EMCO)

 
 
 - طراحی و مشاوره در زمینه سیستم های  BMS 
 
 - تهیه و فروش تجهیزات BMS  
 
 - نظارت بر اجرای پروژه های مربوط به  BMS 
 
 - برنامه نویسی و بهینه سازی سیستم های  BMS
 
 - تجمیع سازی تحت پروتکل های KNX , LON  و  BACnet
 
 - ارائه خدمات راهبری و نگهداری در پروژه های  BMS 
 
 
 
 
 
 شرکت امکو