سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 

 کنترلرفن کویل اشنایدر :

 

 

 

 Knx fan coil actuator  

 

 

 

 

محصول

 

 

 

کنترلر فن کویل اشنایدر

 

 

 

 

MTN645094

 

 

کنترلر فن کویل دو فولد