سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 Schneider Electric

 

 

اشنایدر-اشنایدرالکتریک-خانه هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-خانه هوشمند-اسمارت هوم-امکو-محصولات اشنایدر-نمایندگی اشنایدر-schneider-

 

 Universal dimming actuator            

 

کنترلر روشنایی 

 

اشنایدر-اشنایدرالکتریک-خانه هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-خانه هوشمند-اسمارت هوم-امکو-محصولات اشنایدر-نمایندگی اشنایدر-schneider-

 

 

 

 

اشنایدر-اشنایدرالکتریک-خانه هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-خانه هوشمند-اسمارت هوم-امکو-محصولات اشنایدر-نمایندگی اشنایدر-schneider-

 

 

 

با استفاده از کنترلرهای روشنایی تحت باس KNX میتوان سیستم های نورپردازی و کنترل روشنایی هوشمند را کنترل نمود.بدینوسیله گستره بزرگی از سیستم های هوشمند نورپردازی تحت کنترل سیستم خانه و ساختمان هوشمند در می آید.