سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

                    منبع تغذیه اشنایدر :

 

 

 

 

 Knx power supply REG 

 

 

 

 

 این ماژول جهت تغذیه باس KNX مطابق با شرایط استاندارد و مجهز به حفاظت اتصال کوتاه و جریان اضافی می باشد.

 

 

 

 

 اشنایدر-اشنایدرالکتریک-schneider-خانه هوشمند اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-خانه هوشمند-امکو-اسمارت هوم-محصولات اشنایدر-KNX-SMART HOME-  اشنایدر-اشنایدرالکتریک-schneider-خانه هوشمند اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-خانه هوشمند-امکو-اسمارت هوم-محصولات اشنایدر-KNX-SMART HOME-اشنایدر-اشنایدرالکتریک-schneider-خانه هوشمند اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-خانه هوشمند-امکو-اسمارت هوم-محصولات اشنایدر-KNX-SMART HOME-

 

 

 

 

 

 
ردیف
 
 
محصول
 
 
توضیحات
 
 
 منبع تغذیه KNX اشنایدر الکتریک 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

 

 

اشنایدر-اشنایدرالکتریک-schneider-خانه هوشمند اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-خانه هوشمند-امکو-اسمارت هوم-محصولات اشنایدر-KNX-SMART HOME-