سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

راه کارهای زیمنس در امنیت کنترل دسترسی

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محصول

 

 

توضیحات

 

 

1

 

 

security solution

 

 

راه کارهای زیمنس در امنیت ساختمان هوشمند