سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.


 

کنترلرها، مغز متفکر هر سیستم هوشمند میباشند


 
در صنعت ساختمان به واسطه وجود پراکندگی اطلاعات و تنوع در نوع سنسور و عملگرها، در استاندارهای جهانی پیشنهاد گردیده است از کنترلرهای DDC استفاده گردد.
سیستم های کنترل مبتنی بر ساختار ( DDC ( Direct Digital Control ، به سیستمهایی گفته میشود که جهت کنترل و مدیریت فرایند طراحی شده، به سایر شبکه محتاج نباشند. این کنترلرها بصورت مستقل از سایر کنترلرها، تمامی اطلاعات مورد نیاز را از طریق ورودی های مربوطه  (ورودیهای دیجیتال و آنالوگ) دریافت نموده و پس از تکمیل فرایند، کنترلر
نتیجه را توسط خروجی های مربوطه ( خروجیهای دیجیتال و آنالوگ) به مقصد ارسال مینماید.

 
 

 
 

 

 
از مزایای اینگونه کنترلرها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

 

• با توجه به محدود بودن ورودیها و خروجی ها برای یک CPU، کنترلرها از قدرت بالایی جهت انجام محاسبات برخوردار میباشند.
• در صورت قطع شدن شبکه ارتباطی بین کنترلرها، فرایند کنترل مختل نمیگردد.
• این گونه سیستم ها بواسطه عدم نیاز کنترلرها به یکدیگر، براحتی قابل توسعه میباشند.
• درصورت خرابی یک کنترلر، سایر کنترلرها به فعالیت خود ادامه میدهند.
• هزینه های نگهداری سیستم بسیار پایین تر و مناسب تر میگردد.
• هزینه تمام شده با توجه به تنوع اینگونه کنترلرها، میتواند مناسب تر گردد.
• سرعت انتقال اطلاعات بروی شبکه در اینگونه ساختارها بسیار بالاتر از سایر پیکر بندیها میباشد، زیرا فرایند پردازش درون کنترلرها صورت گرفته و نتیجه آن بروی شبکه گذاشته میشود.
 
 
 


 
***بهترین و مطمئن ترین حالت برای یک سیستم کنترل جهت استفاده از ورودیها و خروجی ها، نوعی از کنترلرها میباشد که تمامی درگاههای مورد نیاز خود را داشته و نیازی به شبکه ارتباطی برای انتقال اطلاعات نداشته باشد.
 

 


 

 

 

 

 

Universal heating, ventilation, air conditioning controllers

 

(لیست کنترلر هایی برای تجهیزات گرمایش و سرمایش , تهویه مطبوع و هوارسان ها)

 

 


 

Synco living - Room unit & Central apartment unit

 

 

 

واحد مرکزی کنترل منزل

 

 

 

 

Programmable system controllers

 

 

 

کنترلر های قابل برنامه ریزی برای هر کاربرد

 

 

 

 

 

 جهت آشنایی بیشتر با محصول ” کلیک نمایید ”