سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 

محرک های دمپرهای زیمنس

 

 

 

 

  

 

محصولات

 

 

GBB...1 - GIB...1

 

دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 25 - 35 نیوتن

 

 

GCA...1

 

دمپر موتور های چرخشی زیمنس با فنر برگشت قدرت 18 نیوتن

 

 

GDB...1 - GLB...1 - GSF...1

 

دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 2 - 10 نیوتن

 

 

GEB...1

 

دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 15 نیوتن

 

 

GMA...1

 

دمپر موتور های چرخشی زیمنس با فنر برگشت قدرت 7 نیوتن

 

 

GQD...1

 

دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 2 نیوتن

 

 

GSD...1

 

دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 2 نیوتن

 

 

GBB...2

 

دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 550 نیوتن

 

 

GDB...2 - GLB...2

 

دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 125-250 نیوتنپ

 

 

GEB...2

 

دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 400 نیوتن

 

 

GHD131.2E

 

دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 150 نیوتن

 

 

ASV181.1E/3

 

دمپر موتور ماژولار زیمنس مخصوص VAV با عملکرد 3 حالته

 

 

 

GlB181.1E/3 , GDB181.1E/3

 

دمپر موتور ماژولار زیمنس مخصوص VAV با قدرت 5-10 نیوتن

 

 

 

GGA126.1E , GGA326.1E

 

دمپر موتور های ضد حریق زیمنس با فنر برگشت با قدرت 18 نیوتن

 

 

GNA126.1E , GNA326.1E