سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 

 

سنسورهای زیمنس

 

 
صرفه جویی در مصرف انرژی تنها به لطف اندازه گیری های بسیار دقیق انجام خواهد پذیرفت.
سنسورهای سری Symaro زیمنس قابلیت خواندن ، ضبط و انتقال متغیرهای فیزیکی با سرعت و دقت بالا را دارند .
سنسورهایی بسیار متنوع برای کاربردهای مختلف،  سنسور دما، سنسور کیفیت هوا، سنسور فشار، سنسورهای خورشیدی، سنسور رطوبت، سنسور کانالی و ....

 

 

 

 

 سنسور دمایی زیمنس-سنسور گرما زیمنس-سنسور فشار زیمنس-سنسور زیمنس-سنسور هوای زیمنس-زیمنس-SIEMENS-سنسور کابلی زیمنس-سنسور محیطی زیمنس-سنسور کانالی زیمنس-سنسور هوشمند-خانه هوشمند زیمنس-

 

 

 

 

نام محصولات

 

 

 

Temperature sensors

 

سنسورهای دمایی زیمنس (کانالی - مستغرق -کابلی - محیطی)

 

 

Humidity and temperature sensors

 

سنسورهای رطوبت و گرما زیمنس(کانالی - محیطی)

 

 

 

Pressure sensors

 

سنسورهای اختلاف فشارزیمنس (مایعات - گاز)

 

 

 

Flow sensors

 

سنسورهای گذر و جریان زیمنس

 

 

 

Indoor air quality sensors

 

سنسورهای کیفیت هوا زیمنس (co2 + دما + رطوبت)