سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

تنظیم کننده های الکتریکی زیمنس

 

 

 

 

محصولات

 

 

Variable speed drive

 

 

تنظیم کننده های سرعت متغییر زیمنس (اینرتور زیمنس)