سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 

ترموستات های دیگر زیمنس

 

 

 

 
 
نام محصول
 
 
توضیحات
 
1
تجهیزات کنترل محدودیت زیمنس در تاسیسات
2
سنسور های ضدیخزدگی زیمنس برای استفاده در سمت هوا
3
سنسور های ضدیخزدگی زیمنس برای استفاده در سمت هوا
4
سنسور های ضدیخزدگی سیمی زیمنس برای استفاده در سمت هوا
5
سنسور های محدود کننده دما زیمنس
6
ترموستات ضدیخزدگی زیمنس
7
سنسور های محدود کننده تسمه ای دما زیمنس
8
ترموستات ضدیخزدگی زیمنس
9
سنسور های محدود کننده تسمه ای دما زیمنس
10
 
 
 ترموستات های محافظت از آتش زیمنس برای داکت های هوا