سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 

 

ترموستات های اتاقی زیمنس

 

محصولات

 

 

 

Heat. ONLY / Cool. ONLY

لیست ترموستات های اتاقی زیمنس فقط برای سرما یا فقط برای گرم

 

 

(Heating OR Cooling (with changeover

لیست ترموستات های اتاقی زیمنس برای سرما یا برای گرما با تغییر فصل

 

 

(Heating AND Cooling (e.g. 4-pipe

لیست ترموستات های اتاقی زیمنس برای سرما و برای گرما(به عنوان مثال 4 لوله)

 

RAA11

ترموستات اتاقی RAA11 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما

 

RAA21

ترموستات های سریRAA21 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما

 

RAA31

ترموستات های اتاقی سریRAA31 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما

 

RAA41

ترموستات های اتاقی سریRAA41 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما

 

RAB11

ترموستات های اتاقی سریRAB11 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله

 

RAB21

ترموستات های اتاقی سریRAB21 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله

 

RAB31

ترموستات های اتاقی سریRAB31 زیمنس برای فن کویل های4 خط لوله

 

RAB40.1

ترموستات اتاقی RAB40.1 زیمنس برای فن کویل و تهویه کننده های هوا

 

RAB90

تنظیم کننده سرعت فن زیمنس مدل RAB90

 

RAV11

ترموستات های اتاقی سریRAV11 زیمنس قابل تنظیم زمان 24 ساعته یا هفتگی

 

RCC10

ترموستات های اتاقی سریRCC10 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله

 

RCC20

ترموستات اتاقی RCC20 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله وهیتر های برقی

 

RCC30

ترموستات اتاقیRCC30 زیمنس برای فن کویل های 4 خط لوله

 

RC50.1

ترموستات اتاقی RCC50.1 زیمنس برای فن کویل های 2خط لوله

 

RCC60.1

ترموستات اتاقی RCC60.1 زیمنس برای فن کویل های 2خط لوله

 

RCU10

ترموستات های اتاقی سری RCU10 زیمنس برای سیستم های سرمایش و گرمایش

RCU15

ترموستات های اتاقی سری RCU15 زیمنس برای سیستم های سرمایش و گرمایش

 

 

RCU20

ترموستات های اتاقی سری RCU20 زیمنس برای سیستم های سرمایش و گرمایش

 

RCU50

ترموستات های اتاقی سری RCU50زیمنس برای سیستم های VAV و CAV

 

RDD10

ترموستات های اتاقی سری RDD10 زیمنس با صفحه نمایش برای سیستم های گرمایش

 

RDD10.1DHW

ترموستات اتاقی RDD10.1DHW با کنترل آب گرم مصرفی DHW در سیستم های گرمایشی

 

RDE10

ترموستات های اتاقی سری RDE10 زیمنس بهمراه صفحه نمایش و زمانبندی 7 روزه برای سیستم های گرمایشی

 

RDE10.1DHW

ترموستات اتاقی RDE10.1DHW با کنترل آب گرم مصرفی DHW و زمان بندی 7 روزه در سیستم های گرمایشی