سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

اندازه گیری های انرژی و مصرف زیمنس

 

 

محصولات


 

 

Heat metering and heat cost allocation

 

 

اندازه گیر انرژی و مصرف زیمنس