سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

 

لیست کامل تجهیزات زیمنس در هوشمندسازی

 

 

 

 

Damper Actuators - Building Technologies - Siemens

 

 

لیست کامل دمپر موتورهای زیمنس

 

 

 

 

 

 

Sensor - Building Technologies - Siemens

 

 

لیست کامل سنسور های زیمنس

 

 

 

 

 

Valves and actuators - Building Technologies - Siemens

 

 

لیست کامل شیرموتوری زیمنس(1)

 

 

 

 

 

Valves and actuators - Building Technologies - Siemens

 

 

لیست کامل شیرموتوری زیمنس (2)

 

 

 

 

 

HVAC controller- Building Technologies - Siemens

 

 

لیست کامل کنترلرهای تاسیساتی زیمنس

 

 

 

 

 

Variable speed drives - Building Technologies -Siemens

 

 

لیست درایو های تغییردور زیمنس

 

 

 

 

 

Siemens Actuators and Dampers

 

 

لیست کامل محرک (موتور) های مختلف زیمنس

 

 

 

 

 

Auxiliary Switch-Building Technologies - Siemens

 

 

لیست تجهیزات جانبی زیمنس

 

 

 

 

 

Motorised 2 Port Valves - Building Technologies - Siemens

 

 

 

لیست شیرهای دو راهه زیمنس

 

 

 

 

 

Motoriset 3 Port Valve- Building Technologies - Siemens

 

 

لیست شیرسه راهه زیمنس

 

 

 

 

 

Pressure Independent Control Valves and Actuators- Building Technologies - Siemens

 

 

لیست شیرهای بالانسینگ فشار مایعات و گاز زیمنس

 

 

 

 

 

Synco living - smart home automation system - Siemens

 

 

لیست تجهیزات خانه هوشمند زیمنس