سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

لایه سنسورها و عملگرها در ساختمان هوشمند زیمنس

 

 

 

 

 

نام محصول

 

 

توضیحات

 

 

1

 

 

شیرآلات سه راهه دنده ای زیمنس

 

 

VXG44سری - VXG41 سری

 

 

2

 

 

شیرآلات سه راهه پیچی زیمنس

 

 

VXF41سری - VXF40 سری

 

 

3

 

 

سنسورهای کیفیت هوای کانالی زیمنس

 

 

سری QPM (دما - رطوبت - دی اکسید کربن - ذرات هوا VOC )

 

 

4

 

 

سنسور رطوبت و دمای کانالی زیمنس

 

 

سری QFM (دما - رطوبت)

 

 

5

 

 

سنسور دمای اتاقی زیمنس

 

 

سری QAA

 

 

6

 

 

سنسور دمای کانالی زیمنس

 

 

سری QAM

 

 

7

 

 

سنسور دمای مستغرق زیمنس

 

 

سری QAE

 

 

8

 

 

سنسور دمای کابلی زیمنس

 

 

سری QAP