سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.مدیریت هوشمند گاز های طبی در مراکز درمانی


 

گازهای طبي مورد نياز بيمارستان شامل اکسيژن ، گاز بيهوشی(N2O)، خلاء و هوای فشرده ميباشد، برخی گازهای ديگر مانند CO2 و ازت نيز مصرف دارند که مصرف آنها خيلی کم و موارد آن نادر است.
پیاده سازی سیستم گاز های طبی به صورت مرکزی به منظورکنترل عفونت، نیاز به جابجایی کپسول ، نیاز به تجهیزات ویژه جهت تولید هوای فشرده نظیر ساکشن ها و در نهایت افزایش هزینه های تعمیر و نگه داری غالبا در اولویت می باشد. از این رو مدیریت و کنترل این بخش ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

در سیستم های سنتی امکان کنترل به صورت دستی و گاها برقی برای شیر های استفاده شده در هر بخش از بیمارستان و همچنین تابلو های اعلام هشدار های افت فشار گاز در بخش های مختلف بیمارستان وجود دارد ولی آنچه به آن دقت نمی شود گزارش گیری از عملکرد این سیستم و مدیریت بهینه آن می باشد. همچنین اعلام هشدار ها به دلیل افت فشار صورت می پذیرد که با سنجش مداوم فشار می توان از افت ناگهانی فشار پیش گیری نمود

 


از این رو نقاط کنترلی که در سیستم گاز های طبی قابل سنجش می باشد به سه دسته تقسیم می شود.


•    کنترل وضعیت تاسیسات مرکزی هوای فشرده
•     کنترل سیستم های پشتیبان
•    کنترل بخش توزیع
کنترل وضعیت تاسیسات مرکزی هوای فشرده
در این بخش نقاط کنترلی زیر معمولا مورد توجه قرار می گیرد:
•    فشار خروجی دستگاه
•    وضعیت آلارم های سیستم و گزارش لحظه ای به مسئولین
•    وضعیت فیلتر ها
•    وضعیت دمای محیط تاسیسات اکسیژن ساز، هوای فشرده
•    ثبت آلارم ها و نمایش آنلاین در نرم افزار ها
 کنترل سیستم های پشتیبان گاز های طبی
در این بخش نقاط کنترلی زیر معمولا مورد توجه قرار می گیرد:
•    فشار خروجی مانیفولد های پشتیبان
•    کنترل شیر های خروجی بخش پشتیبان
•    بررسی وضعیت سویچینگ بین سیستم های پشتیبان و تاسیسات مرکزی

 

 

 

 


کنترل بخش توزیع

 


در توزیع گاز های طبی در نقاط مختلف بیمارستان احتمال نشت گاز به دلیل مشکل در خروجی ها و نیز رابط های دستگاه ها امری محتمل است که در صورت بروز بر فشار کل سیستم می توان تاثیر گذار باشد و این موضوع تا افت کامل فشار رخ ندهد در سیستم سنتی قابل پیگیری و کنترل نمی باشد. همین امر و وجود نشتی های کوچک در سیستم توزیع که بیشتر در خروج های گاز(Outlet) ها صورت می پذیرد باعث افزایش فعالیت تاسیسات مرکزی، کاهش راندمان و افزایش استهلاک سیستم و در نهایت افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود. با استفاده از سیستم مانیتورینگ و کنترلی هوشمند در این قسمت می توان وضعیت فشار گاز های طبی را به صورت منظم بررسی کرد و گاها در زمان های عدم استفاده از بخش ها نسبت به تست نشت گاز و یا قطع گاز اقدام نمود.

 

 

نقاط کنترلی که در این قیمت قابل بررسی می باشند به قرار زیر است:


•    فشار کم اکسيژن

•    فشار زياد اکسيژن
•    اکسيژن ذخيره درحال استفاده
•    فشار کم N2O
•    فشار زياد N2O
•    N2O ذخيره در حال استفاده
•    ميزان خلاء غيرعادی
•      فشار هوای فشرده غیر عادی
•    کنترل گاز ها در هر نقطه در صورت بروز فشار های غیر عادی
•    کنترل گاز ها در هر نقطه در صورت عدم استفاده از بخش
•    تست نشت گاز به صورت سیستماتیک و نرم افزاری و ارائه گزارش
•    اطلاع رسانی رخداد ها به مسئولین ذیربط و نمایش لحظه ای به ایشان