سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

سیستم مدیریت خطر زیمنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محصول

 

 

توضیحات

 

 

1

 

 

Damger Managmenet System Siemens

 

 

سیستم مدیریت خطر زیمنس