سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

کنترل گرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

 

 

نام محصول

 

 

توضیحات

 

 

1

 

 

Radiator

 

 

سیستم کنترل گرمایش رادیاتوردر اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

2

 

 

Underfloor heating – individual room control

 

 

سیستم گرمایش کف زیمنس در اتوماسیون خانگی زیمنس