سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

کنترل سرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

 

 

 

 

نام محصول

 

 

توضیحات

 

1

 

 

Integration via cooling release contact

 

 

کنترل سرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

2

 

 

Integration via RDF room temperature controller

 

 

 

کنترل یکپارچه با ترموستات اتاقی در اتوماسیون خانگی زیمنس