سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

کنترل تهویه در اتوماسیون خانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محصول

 

 

توضیحات

 

 

1

 

 

Ventilation plant

 

 

تهویه مطبوع در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

2

 

 

Night cooling

 

 

کنترل هوا در شب در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

3

 

 

Integration of exhaust hood

 

 

کنترل تهویه و هود آشپزخانه دراتوماسیون زیمنس