سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

کنترل امنیت در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محصول

 

 

توضیحات

 

 

1

 

 

Smoke detector

 

 

تشخیص دود در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

2

 

 

Window switch

 

 

کنترل پنجره در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

3

 

 

Door switch

 

 

کنترل درب ها در اتوماسیون خانگی زیمنس