سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

 

کنترل اطلاعات و عملیات در اتوماسیون خانگی

 

 

 

 

بازخوانی آسان اطلاعات در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

دسترسی از راه دور از طریق مرورگر و صفحه لمسی در اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

کنترل از راه دوردر اتوماسیون خانگی زیمنس

 

 

 

 

تکرار کننده فرکانس در سیستم اتوماسیون خانگی زیمنس