سیستم مدیریت هوشمند ساختمان emco

به گروه فنی مهندسی و بازرگانی فیضی خوش آمدید.

ریموت کنترل IR اشنایدر

 

 

 

 

REMOTE CONTROL IR

 

 

SCHNEIDER-KNX-اشنایدر-اشنایدر الکتریک-خانه هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-خانه هوشمند-کنترل خانه هوشمند-ساختمان هوشمند-محصولات خانه هوشمند-کنترل ساختمان هوشمند- 

 

 

 

محصول

 

ریموت کنترل  IRاشنایدر

 

 

 

MTN570222

 

ریموت کنترل IR 

 

 

 

 

 

 

 

جهت استعلام قیمت و موجودی، اینجا را کلیک کنید. 

 

 

 

 

 SCHNEIDER-KNX-اشنایدر-اشنایدر الکتریک-خانه هوشمند اشنایدر-هوشمندسازی اشنایدر-ساختمان هوشمند اشنایدر-خانه هوشمند-کنترل خانه هوشمند-ساختمان هوشمند-محصولات خانه هوشمند-کنترل ساختمان هوشمند-